Bộ lọc danh mục sản phẩm

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn tìm kiếm

Thương hiệu

  • ACER
  • ASUS
  • DELL
  • Samsung

Loại màn hình

Độ phân giải màn hình

Nguyễn Kim Mobile App

Ưu đãi ngay trên tay

Tải Nguyễn Kim trên Mobile AppQuét để tải về và trải nghiệm

HP

3.490.000đ

3.440.000đ

0đ trả trước/0 phí chuyển đổi

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 573.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

HP

3.990.000đ

3.890.000đ

Tặng Bình giữ nhiệt

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 648.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

HP

4.231.000đ

4.120.000đ

Tặng Bình giữ nhiệt

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 686.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

HP

5.490.000đ

5.390.000đ

Tặng Bình giữ nhiệt

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 898.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

HP

3.390.000đ

3.340.000đ

Tặng Bình giữ nhiệt

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 556.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Màn hình vi tính HP N246V (1RM28AA) mặt trước

HP

3.190.000đ

3.140.000đ

0đ trả trước/0 phí chuyển đổi

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 523.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

HP

4.290.000đ

4.190.000đ

Tặng Bình giữ nhiệt

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 698.333đ/6 tháng. Xem chi tiết

HP

3.350.000đ

3.300.000đ

Tặng Bình giữ nhiệt

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 550.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

HP

3.590.000đ

3.540.000đ

Tặng Bình giữ nhiệt

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 590.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

HP

3.090.000đ

3.040.000đ

Tặng Bình giữ nhiệt

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 506.667đ/6 tháng. Xem chi tiết