Bộ lọc danh mục sản phẩm

Giúp lọc nhanh sản phẩm bạn tìm kiếm

Thương hiệu

  • Coway
  • Hitachi
  • Panasonic
  • Sharp

Nguyễn Kim Mobile App

Ưu đãi ngay trên tay

Tải Nguyễn Kim trên Mobile AppQuét để tải về và trải nghiệm

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Sharp

4.490.000đ

3.680.000đ

-26%

3.312.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 552.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Sharp

6.090.000đ

-21%

5.481.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 913.500đ/6 tháng. Xem chi tiết

Máy lọc không khí Coway AP-1009CH giảm giá hấp dẫn tại Nguyễn Kim

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Coway

8.500.000đ

7.600.000đ

-20%

6.840.000đ

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.140.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Máy lọc không khí Coway AP-1008DH bán trả góp tại Nguyễn Kim

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Coway

13.500.000đ

12.100.000đ

-19%

10.890.000đ

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.815.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Máy lọc không khí Coway APM-1010DH giá hấp dẫn tại Nguyễn Kim

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Coway

16.500.000đ

14.800.000đ

-19%

13.320.000đ

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.220.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Máy lọc không khí Coway AP-0509DH bán trả góp tại Nguyễn Kim

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Coway

6.000.000đ

5.400.000đ

-19%

4.860.000đ

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 810.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Coway

17.000.000đ

15.300.000đ

-19%

13.770.000đ

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.295.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Coway

27.000.000đ

24.300.000đ

-19%

21.870.000đ

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 3.645.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Hitachi

18.990.000đ

18.990.000đ

-10%

17.091.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.848.500đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Hitachi

13.990.000đ

13.990.000đ

-10%

12.591.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.098.500đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Hitachi

16.990.000đ

16.990.000đ

-10%

15.291.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.548.500đ/6 tháng. Xem chi tiết

Máy lọc không khí Hitachi EP-L110E 240 (BR) giá tốt tại Nguyễn Kim

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Hitachi

19.900.000đ

19.900.000đ

-10%

17.910.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 2.985.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Hitachi

4.990.000đ

4.990.000đ

4.491.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 748.500đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Hitachi

7.490.000đ

7.490.000đ

-10%

6.741.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.123.500đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Hitachi

9.590.000đ

9.590.000đ

-10%

8.631.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.438.500đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Sharp

2.400.000đ

2.400.000đ

-10%

2.160.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp thủ tục đơn giản, lãi suất thấp. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Hitachi

11.990.000đ

11.990.000đ

-10%

10.791.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 1.798.500đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Sharp

5.690.000đ

5.690.000đ

-10%

5.121.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 853.500đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Panasonic

4.300.000đ

3.200.000đ

-33%

2.880.000đ

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp thủ tục đơn giản, lãi suất thấp. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Panasonic

6.600.000đ

5.000.000đ

-32%

4.500.000đ

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 750.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Giá rẻ Online tại Nguyễn Kim

Panasonic

6.600.000đ

5.000.000đ

-32%

4.500.000đ

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 750.000đ/6 tháng. Xem chi tiết

Hitachi

4.690.000đ

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 781.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Sharp

7.290.000đ

4.990.000đ

-32%

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 831.667đ/6 tháng. Xem chi tiết

Sharp

5.290.000đ

3.680.000đ

-30%

Tặng bếp hồng ngoại Ferroli

Trả góp 0% tại Nguyễn Kim

Trả góp qua công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng chỉ 613.333đ/6 tháng. Xem chi tiết